Aile Içi Şiddet Ve Psikolojik Destek

Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Destek

Bir insanın psikolojik varlığından en fazla uzaklaştığı ve kendisini insan yapan özelliklerin dışına onu en çok çıkaran duygu şiddettir. Şiddet tam olarak bir kimsenin başka bir kimseye, eşyaya ve farklı bir canlıya gösterdiği yoğun, kötü ve can acıtıcı davranış biçimidir. Şiddetin farklı farklı şekillerde incelenmesi mümkündür. Genel itibariyle fiziksel şiddet olarak tanınan şiddet aslında psikolojik olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Psikolojik şiddet insanların muhataplarını kötü hissettirecek şekilde davranışlara maruz bırakması olarak ifade edilebilir. Psikolojik şiddet daha ziyade iletişim becerilerinin yeteri kadar gelişmediği insanların, tartışma kabiliyetine sahip olmadıkları ve birtakım komplekslerin söz konusu olduğu durumlarda oldukça sık rastlanan problemli bir durumdur. Kesinlikle hem psikolojik ve hem de psikiyatrik temelli desteklerin alınması mecburidir. Bursa psikolog hizmetleri kapsamında aile içi şiddet noktasında karşılaşılan vakalar bir hayli fazladır.

Şiddetin genel itibarıyla belli başlı sebeplere dayalı olduğu oldukça yaygın bir bilgidir. Ancak söz konusu durumun insanın mevcut tarihinin eski zamanlarına dayandığı da bilinmelidir. Bilindiği üzere bilinçaltı oldukça derin ve karmaşık bir yapıdadır ve insanların doğum anından itibaren edindiği tecrübelerle şekillenmektedir. Şiddeti temellendiren önemli yıllar çocukluk yıllarıdır. Daha ziyade bastırılmış duyguların oluşturduğu kompleks hali ilerleyen dönem için zemin teşkil eder. Genel olarak çocukluk yıllarında kendini ifade edememiş, ilerleyen zamanlarda da akran zorbalığına maruz kalmış bireyler yetişkinlik dönemlerinde konuşma sırası kendilerine geldiğinde bunu çok daha olumsuz bir biçimde yoğunlaştırarak diğer bireylere uygulamaktadır. Aile içi şiddet günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir durum olmakla beraber bunun psikolojik alt yapısı da sıklıkla müşahede edilmektedir.

Aile içi şiddetin fiziksel ve psikolojik boyutta söz konusu olması geri dönülemeyecek kadar ciddi hasarların ortaya çıkmasına, insanların birbirleriyle yaşayamayacak hale gelmesine ve çocukların bu durumdan haddinden fazlasıyla etkilenmesine sebep olmaktadır. Bütün bunların yanı sıra şiddetle ilgili psikolojik destek almak yerine geçmesini beklemek hiçbir zaman sonuç vermeyecek bir yanılgıdır. Psikolojik anlamda destek almak, uzman bir psikolog eşliğinde olayları çözümlemek yapılabilecek en akıllıca harekettir. Bu anlamda iyi bir psikolog en önemli ihtiyaçtır. Ancak koşullar sebebiyle Bursa psikolog fiyatları hakkında net bir bilgi vermek mümkün değildir.


Categories:


Comments

Bir cevap yazın