Denetim elemanlarının yolluk işlemleri elektronik ortamda

Denetim elemanlarının yolluk işlemleri elektronik ortamda

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 68) (Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri)” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, denetim elemanı avans talebini, görev onayına istinaden harcama birimince oluşturulan sürece bağlı olarak elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden harcama birimine iletecek. Harcama birimince, denetim elemanından avans talebine ilişkin belge istenmeyecek. Denetim elemanınca talep edilecek tutar, görev süresiyle sınırlı olmak ve göreve başlanılan ayda ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere, en fazla birer aylık süreler için hesaplanacak gündelik tutarı ile yapılması muhtemel yol, konaklama gibi diğer zorunlu giderler toplamını aşamayacak. Avans talebi, harcama yetkilisince onaylandığında ödeme emri belgesi oluşacak ve elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilecek. Denetim elemanlarının yolluk işlemleri elektronik ortamda #2

Kaynak: kurgusalblog.com


Categories:


Comments

Bir cevap yazın