Skolyoz hakkında merak ettikleriniz

Skolyoz hakkında merak ettikleriniz

Skolyoz, omurganın anormal bir lateral eğriliğidir. En sık çocukluk veya erken ergenlik döneminde görülmektedir. Omurganın normal eğrileri, “sagittal” düzlemde servikal, torasik ve lomber bölgelerde görülmektedir. Bu doğal eğriler başı pelvisin üzerine konumlandırır ve hareket sırasında mekanik gerilimi dağıtmak için amortisör olarak görev yapmaktadır. Skolyoz genellikle “koronal” (ön) düzlemde spinal eğrilik olarak tanımlanır. Skolyoz hastalığı nedenleri olan yapısal bozulmalar doğuştan olabildiği gibi sonradan da gelişebilir. Eğrilik derecesi koronal düzlemde ölçülürken, skolyoz aslında aşağıdaki düzlemleri içeren daha karmaşık, üç boyutlu bir sorundur:

– Koronal düzlem

– Sagital düzlem

– Eksenel düzlem

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Belirtileri

Skolyoz olasılığını gösterebilecek birkaç işaret vardır. Aşağıdaki işaretlerden bir veya daha fazlası fark edilirse, bir doktordan randevu alın.

– Omuzlar düzensiz – omuz bıçaklarından biri veya her ikisi de dışarı çıkabilir

– Kafa doğrudan pelvisin üstünde olmaz

– Bir veya iki kalça yerinden oynamış veya alışılmadık derecede yükselmiş

– Göğüs kafesleri farklı yüksekliklerde ise

– Belin düzensiz oluşu

– Omurganın üstündeki cildin görünümü veya dokusu değişir

– Tüm vücut bir tarafa yaslanır

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedenleri Nelerdir?

Skolyoz etiyolojiye göre sınıflandırılabilir: idiyopatik , konjenital veya nöromüsküler. İdiyopatik skolyoz, diğer tüm nedenler elendiğinde teşhis edilir ve tüm vakaların yaklaşık yüzde 80’ini kapsar. Ergen idiyopatik skolyoz en sık görülen skolyoz türüdür ve genellikle ergenlik döneminde teşhis edilmektedir..

Konjenital skolyoz, bir veya daha fazla omurun embriyolojik malformasyonundan kaynaklanır ve omurganın herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Omurga anormallikleri omurganın eğriliğine ve diğer deformitelerine neden olur, çünkü omurganın bir alanı diğerlerinden daha yavaş bir oranda uzar. Anormalliklerin geometrisi ve yeri, çocuk büyüdükçe skolyozun büyüdüğü oranı belirler. Bu anormallikler doğumda mevcut olduğundan, konjenital skolyoz genellikle idiyopatik skolyozdan daha genç yaşta tespit edilmektedir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Teşhisi

Skolyoz genellikle fizik muayene, röntgen, omurga grafisi, BT taraması veya MRI ile teşhis edilmektedir. Eğri Cobb Yöntemi ile ölçülür ve derece cinsinden şiddeti açısından teşhis edilir. Skolyozun pozitif tanısı, 10 dereceden daha büyük bir arka-ön radyografide ölçülen koronal eğriliğe dayanarak konur. Genel olarak, bir eğri 25 ila 30 dereceden büyükse anlamlı kabul edilir. 45 ila 50 dereceyi aşan eğriler şiddetli olarak kabul edilir ve genellikle daha agresif tedavi gerektirir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Tedavisi

Doğrulanmış bir skolyoz teşhisi olduğunda, tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olabilecek çeşitli konular vardır:

Spinal olgunluk – hastanın omurgası hala büyüyor ve değişiyor mu?

Eğrilik derecesi ve derecesi – eğri ne kadar şiddetlidir ve hastanın yaşam tarzını nasıl etkiler?

Eğrinin yeri – bazı uzmanlara göre, torasik eğrilerin omurganın diğer bölgelerindeki eğrilerden daha fazla ilerleme olasılığı vardır.

Eğri ilerlemesi olasılığı – ergen büyüme spurtlarından önce büyük eğrileri olan hastaların eğri ilerlemesi yaşama olasılığı daha yüksektir.

Bu değişkenler değerlendirildikten sonra, aşağıdaki tedavi seçenekleri önerilebilir:

– Gözlem

– Canlandırıcı

– Ameliyat

Skolyozlu birçok çocukta, omurga eğrisi tedavi gerektirmeyecek kadar hafiftir. Bununla birlikte, doktor eğrinin artabileceğinden endişe ediyorsa, çocuğu ergenlik boyunca dört ila altı ayda bir incelemek ister. Skolyoz tedavisi ilaçları hastalığın düzelmesinde büyük ölçüde olsada fizik tedavi egzersizleri daha etkilidir.

Omurga Eğriliğine Neler İyi Gelir?

Egzersiz skolyozu tersine çeviremez veya önleyemezken, iyi duruş ve esnekliği daha iyi destekleyen sağlıklı bir sırt geliştirmenize yardımcı olur. Bu özellikler, skolyozu daha yönetilebilir hale getirmenize yardımcı olabilecek bazı duruş düzeltmelerine izin verir. Omurganızın pozisyonu iyi duruşun temelidir.

İyi duruş, omuzlarınızın kalçalarınızla aynı hizada olması gerekir. Omuzlarınızı kulaklarınız üstte olacak şekilde aşağı ve arkada tutun. Midenizi içeri çekin ve ayaklarınızı omuz genişliğinde ayırın. Otururken, ihtiyacınız olduğunda sırt yastığı veya bel desteği yapısı ile sırtınızın yeterince desteklendiğinden emin olun. Ayaklarınızı yere değdirin ve omuzlarınızı gevşetin. Dirsekleriniz vücudunuzla aynı hizada, yaklaşık 90 ila 120 derece arasında olmalıdır.

Omurga Eğriliğine Neler İyi Gelmez?

– Hatalı yük taşımak

– Birşey taşırken omuzlar arasında eşit paylaşmadan yükü tek bir omuza yüklemek

– Birşey taşırken yada ayakta dururken yapılan hatalar sonucu sırta fazla yük bindirilmesi.

omurga eğriliğini şiddetlendirir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Ameliyatı

Çocuklarda, cerrahinin iki temel amacı eğrinin yetişkinlik döneminde ilerlemesini durdurmak ve omurga deformitesini azaltmaktır. Çoğu uzman cerrahiyi sadece omurga eğrisi 40 dereceden fazla olduğunda ve ilerleme belirtileri olduğunda önerilmektedir. Bu ameliyat, duruma göre anterior (önden) veya posterior (arkadan) yaklaşım kullanılarak yapılmaktadır.

Çocuk olarak tedavi edilen bazı yetişkinler, özellikle 20 ila 30 yıl önce tedavi edilmişlerse, omurga cerrahisi prosedürlerindeki büyük ilerlemelerden önce revizyon cerrahisine ihtiyaç duymaktadırlar.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) için hangi doktor ve hangi bölüme, ne zaman gidilmeli?

Eğer skolyoz problemi çocukta görüldüyse hastanedeki Pediatristlere danışılması gerekmektedir. Yetişkinler için ve tedaviler için hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde ortopedi uzmanları olan ortopedistlere danışmak gerekmektedir.

Bebeklerde omurga eğrilikleri sık olmasa da görülen bir problemdir. Bebeklerdeki kas bozukluklarına uygun tedaviler uygulanmalı ve bebekler gelişimleri süresince skolyoz açısından kontrol sık sık kontrol edilmelidir.

Kaynak: bublogcu.com


Categories:


Comments

Bir cevap yazın