Tiroid kanserinin belirtileri ve tedavisi

Tiroid kanserinin belirtileri ve tedavisi

Bütün kanserler içinde yaklaşık yüzde 1 oranında görülen tiroid kanseri, tiroid nodüllerindeki hücrelerden köken alır. Son yıllarda görülme sıklığı artan hastalık, kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülmektedir.

Tiroid kanserinin türleri ve belirtileri

Tiroid kanserinin papiller, foliküler, medüller ve anaplastik olmak üzere 4 tipi mevcuttur. Papiller kanser en sık görülen ve klinik gidişi en iyi olan tiroid kanseridir. Tüm tiroid kanserlerinin yüzde 75’ini oluşturur. En sık 20-40 yaşlarında görülür.

Foliküler tiroid kanseri ikinci sıklıkla görülür. Papiller kanserden daha kötü karakterdedir. Tiroid kanserlerinin yüzde 15-20’sini oluşturur. Daha çok 50 yaşından sonra görülür.

Medüller tiroid kanseri tiroid kanserlerinin yüzde 10’nu oluşturur ve papiller ve folliküler kanserden daha hızlı seyreder. Anaplastik tiroid kanserleri en kötü seyreden tipidir. Özellikle ileri yaşlarda görülür.

Tiroid kanserli hastaların büyük bir kısmında kansere ait herhangi bir şikayet ve belirti görülmez. Tiroidde bulunan nodüllerin ultrasonografi ile saptanması ve ince iğne biopsisi yapılarak tanının konması ile ortaya çıkar. Ancak hastaların bir kısmında boyunda şişlik (nodül), boyun lenf bezlerinde büyüme, ses kısıklığı, solunum sıkıntısı, yutma güçlüğü görülebilir.

Tiroid kanseri tanısı

Boyunda tiroid bölgesinde nodül veya guatr şikayeti ile başvuran hastalarda, boyun bölgesinin ultrason ile incelenmesi yapılmalıdır. Tiroidde kanser açısından şüpheli nodül olup olmadığı ve boyunda kötü görünümlü lenf bezi bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Kanser şüphesine yol açan tiroid nodüllerinden ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi yapılarak patolojik inceleme ile tanı kesinleştirilmelidir.

Tiroid kanserinin tedavisi

Tiroid kanseri tanısı konulunca ilk yapılacak tedavi ameliyatıdır. Lenf bezlerine atlamamış evrede total tiroidektomi yapılarak tüm tiroid bezinin çıkartılması yeterlidir. Eğer hastalık boyundaki lenf bezlerine metastaz yapmış ise boyun disseksiyonu adı verilen ameliyat yapılarak tiroid bezi ile birlikte lenf bezleri de çıkartılmalıdır. Gerekli olduğunda cerrahiden sonra, tedaviye radyoaktif iyot tedavisi ve hormon ilaçlarıyla devam edilir.

Kaynak: coguhaber.com


Categories:


Comments

Bir cevap yazın